The work entitled Very expensive old Chinese vase is a reclassification of the concept of a work of art in its most classical form. By reversing the meaning of technology, the process of creation, materials used, and finally profaning it, finally vandalizing it, I am rediracting attention to the urgent need to change the thinking about the contemporary world.

/

Very expensive old Chinese vase to redefinicja pojęcia dzieła sztuki w jej najbardziej klasycznej formie. Odwracając znaczenie technologii, procesu powstawania, użytych materiałów, a wreszcie finalnie wandalizując próbuję zrozumieć pewne mechanizmy nowych kierunków, czy rozwiązań, we współczesnej sztuce.

Very expensive old Chinese vase, 3d print, 2020
Very expensive old Chinese vase, druk 3d, 2020