Born in 1989 in Lublin, Poland. Studies at the Faculty of Painting and Sculpture of the Academy of Fine Arts. E. Gepperta in Wrocław, majoring in Sculpture, graduated in 2014. PHD in 2023. From 2018, an academic teacher at the Faculty of Sculpture and Art Mediation, Academy of Fine Arts in Wrocław. Author of installations, sculptures, films and photographs. Works shown, among others at exhibitions at BWA Wrocław Główny, Contemporary Art Gallery in Opole, Center of Polish Sculpture in Orońsko, Royal Scottish Academy in Edinburgh, Dishman Art Museum in Beaumont, USA, Rathaus Johannisthal Gallery in Berlin. Nominated for the Worth 2022 Award in the category of visual arts. He lives and works in Wrocław.

artist statement

My approach to art is based on symbols and cultural references, reasembled in our consciousness. Building a vision of a world often based on the philosophy of fatalism and at the same time balancing on the verge of perversity and irony, I look for new ways of communicating about the absurdities of the contemporary world. The search for dialectics between a person and the surrounding reality is very important to me, that is why I often reach for emotional and historical charges strongly embedded in culture.

selected solo exhibitions:

2023: World of Play: BWA Wrocław Główny Gallery, Wrocław.
2022: Only flowers left alive, Gallery Exit, Wrocław.
2021: Let it burn, Center of Culture Browar Mieszczański, Wrocław.
2021: Let the world burn, Aneks GSW Gallery, Opole.
2020: I can see you, BWA Drewniana, Świdnik.
2018: In your bones with Atsushi Aizawa, Socato Gallery, Wrocław.
2018: Howl, Socato Gallery, Wrocław.
2017: Bolt, MD_S Gallery, Wrocław.

selected group exhibitions:

2023: Survival Art Review: Erzac, Popowice Tram Depot, Wrocław
2023: 10th Young Triennial: Preservation, Center of Polish Sculpture, Orońsko
2023: Burning re-collection vol. II, Gallery Geppart, Wrocław
2023: Critical Mass #1, Laboartory, Gdańsk Shipyard, Gdańsk
2023: The specter of the Anthropocene, Gallery Browar Mieszczański, Wrocław
2022: Fer précieux, Gallery Rathaus Johannisthal, Berlin, Germany
2022: Let it burn, Arttrakt Gallery, Wrocław.
2022: Burning Re-Collection, Gallery Industra, Brno, Czech Republic.
2022: Ukraine!, Gallery Exit, Wrocław.
2022: Iron: Translating Territories, Royal Scottish Academy, Edinburgh, Scotland.
2021: Mission Impossible, Gallery Geppart, Wrocław.
2021: It was, it is, it will be, in process, Behind the glass Gallery, Wrocław.
2021: Eco-Empathy, Browar Mieszczański, Wrocław.
2021: It was, it is, it will be, in process, Morawa palace.
2021: International Workshops of High Temperatures 2015-19, Hungarian Univerzity of Arts, Budapest, Hungary.
2021: Point of View, BOHCXY Art Gallery, Lutsk, Ukraine.
2021: Master5 Election, FX Gallery, Banska Bystrica, Slovakia
2021: Survival 19, Art Review, Pafawag, Wrocław.
2021: Work of fire, Neon Gallery, Wrocław.
2021: Proof of presence, Center of New Technologies, Silesian University of Technology, Gliwice
2021: Iron Tribe 2021, Burris Hall, New Mexico Highlands University, Las Vegas, New Mexico, USA.
2021: Master5, G18 Gallery, Zlin, Czech republic.
2021: New Marcet, Nowy Targ square, Wrocław.
2020: 2020 Situational Invitational, wciaa.org
2020: 3D Print Poland/Texas, Dishman Art Museum, Beaumont, USA.
2020: Od-do,Promocyjna Gallery, R Gallery, Kraków.
2019: Place of begining, Conductor of the Society for the Encouragement of Fine Arts, Częstochowa.
2019: It was, it is, it will be, lost art, Morawa palace.
2019: Scrap-Art, the market square in Pleszew.
2019: Arguments, Browar Mieszczański, Wrocław.
2019: Rytual edition XVI, Art Center Piekarnia, Wrocław.
2019: Arguments II, Podwodny Wrocław, Browar Mieszczański, Wrocław.
2018: In your bones with Atsushi Aizawa, Socato Gallery, Wrocław.
2018: Przekrój – Section, Galeria Casa Matei, Cluj – Napoca, Rumunia.
2018: It was, it is, it will be, vol. 2, Morawa palace.
2018: 01 Open Call, 01Gallery.pl
2018: Young Sculpture, Nowy Targ square, Wrocław.
2018: Survival 16. Art Review, Capital, Wallenberg – Pachały palace, Wrocław.
2018: Zrąb – Nationwide Sculpture Exhibition, Stara Kopalnia – Center of Science and Art, Wałbrzych.
2018: Rytual Casus Belli Edition XV, Czasoprzestrzeń, Wrocław.
2018: Form Overgrowth, Modern Art Gallery, Ostrów Wielkopolski.
2018: Small scale sculpture Biennial, Casa Matei Gallery, Cluj Napoca, Romania.
2017: 24h Brl/Wro, Krupa Gallery, Wrocław.
2017: It was, it is, it will be, Morawa palace.
2017: Avicious circle as part of the Underwater Wrocław festival, Cultural Center Browar Mieszczański, Wrocław.
2017: Meet, Fashion Promotion Center, Łódź.
2017: Daily bodies, Socato Gallery, Wrocław.
2017: Cast iron tales, MD_S Gallery, Wrocław.
2016: In the form of, Academy of Fine Arts, Wrocław.
2016: VI Fresh Blood Young Art Rewiev, Socato Gallery, Wrocław.
2016: 70th anniversary of the Academy of Fine Arts in Wrocław.
2015: Gate, Ring Gallery.
2014: Disappear, former church building, Kłodzko.
2013: International foundry workshops, Akademy of Fine Arts, Gdańsk.
2012: Parkowanie, post-plein-air exhibition, City Park, Duszniki-Zdrój.
2012: Scrap-Art, post-plein-air exhibition, market square in Pleszew.
2011: Bucket, Włodkowica 11, Wrocław.
2011: Revitalization of minds as part of Underwater Wrocław, U Gallery, Wrocław.
2009: MakroArt,exhibition in the city space, Athens, Greece.

Urodzony w 1989 roku w Lublinie. Studia na wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, na kierunku Rzeźba, ukończone dyplomem w 2014 roku. Doktorat w 2023 roku. Od 2018 nauczyciel akademicki na Wydziale Rzeźby i Mediacji Sztuki, ASP we Wrocławiu. Autor instalacji, rzeźb, filmów i fotografii. Prace pokazywane m. in. na wystawach w BWA Wrocław Główny, Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Royal Scottish Academy w Edynburgu, Dishman Art Museum w Beaumont, USA, Galerii Rathaus Johannisthal w Berlinie. Nominowany do Nagrody Warto 2022 w kategorii sztuk wizualnych. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. 

artist statement

Swoje działania opieram głównie na bazie podstawowych symboli i odwołań kulturowych, czytelnych w naszej świadomości. Budując wizję świata często opartego o filozofię fatalizmu a jednocześnie balansując na granicy przewrotności i ironii poszukuję nowych sposobów opowiadania o absurdach świata współczesnego. Bardzo ważne są dla mnie poszukiwania dialektyki pomiędzy człowiekiem, a otaczającą go rzeczywistością, dlatego często sięgam po silnie osadzone w kulturze ładunki emocjonalne i historyczne.

wybrane wystawy indywidualne:

2023: Świat Zabaw, BWA Wrocław Główny, Wrocław.
2022: Tylko kwiaty przeżyją, Galeria Exit, Wrocław.
2021: Niech płonie, Centrum Kultury Browar Mieszczański, Wrocław.
2021: Let the world burn, Galeria Aneks GSW, Opole.
2020: I can see you, BWA Drewniana, Świdnik.
2018: In your bones z Atsushi Aizawa, Galeria Socato, Wrocław.
2018: Skowyt, Galeria Socato, Wrocław.
2017: Sworzeń, Galeria Sztuki Współczesnej MD_S, Wrocław.

wybrane wystawy zbiorowe:

2023: Przegląd Sztuki Survival: Erzac, Zajezdnia Popowice, Wrocław
2023: 10 Triennale Młodych: Utrwalanie, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko
2023: Burning re-collection vol. II, Galeria Geppart, Wrocław
2023: Masa krytyczna #1, Laboratorium, Stocznia Gdańska, Gdańsk
2023: Widmo antropocenu, Galeria Browar Mieszczański, Wrocław
2022: Fer précieux, Galeria Rathaus Johannisthal, Berlin, Niemcy
2022: Let it burn, Galeria Arttrakt, Wrocław.
2022: Burning Re-Collection, Galeria Industra, Brno, Czechy.
2022: Ukraina!, Galeria Exit, Wrocław.
2022: Iron: Translating Territories, Royal Scottish Academy, Edynburg, Szkocja.
2021: Mission Impossible, Galeria Geppart, Wrocław.
2021: Było, jest I będzie. Sympozjum Sztuki / w procesie, Galeria za Szkłem, Wrocław.
2021: Eko-Empatia, Browar Mieszczański, Wrocław.
2021: Było, jest I będzie. Sympozjum Sztuki / w procesie, Pałac Morawa, Morawa.
2021: International Workshops of High Temperatures 2015-19, Hungarian Univerzity of Arts, Budapeszt, Węgry.
2021: Punkt widzenia, Galeria Sztuki BOHCXY, Łuck, Ukraina.
2021: Master5 Election, Galeria FX, Banska Bystrica, Słowacja.
2021: Survival 19. Przegląd Sztuki, Pafawag, Wrocław.
2021: Dzieło ognia, Galeria Neon, Wrocław.
2021: Dowód obecności, Centrum Nowych Technologii, Politechnika Śląska, Gliwice.
2021: Iron Tribe 2021, Burris Hall, New Mexico Highlands University, Las Vegas, Nowy Meksyk, USA.
2021: Master5, Galeria G18, Zlin, Czechy.
2021: Nowy Targ, plac Nowy Targ, Wrocław.
2020: 2020 Situational Invitational, wciaa.org
2020: 3D Print Poland/Texas, Dishman Art Museum, Beaumont, USA.
2020: Od-do, Galeria Promocyjna, Galeria R, Kraków.
2019: Miejsce początku, Konduktorownia Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Częstochowa.
2019: Było, jest i będzie. Zaginiona sztuka, pałac w Morawie.
2019: Złom-Art, rynek w Pleszewie.
2019: Argumenty, Browar Mieszczański, Wrocław.
2019: Rytuał edycja XVI, Centrum Sztuki Piekarnia, Wrocław.
2019: Argumenty II, Podwodny Wrocław, Browar Mieszczański, Wrocław.
2018: In your bones zAtsushi Aizawa, Galeria Socato, Wrocław.
2018: Przekrój – Section, Galeria Casa Matei, Cluj – Napoca, Rumunia.
2018: Było, jest i będzie vol. 2, Pałac w Morawie.
2018: 01 Open Call, 01Gallery.pl
2018: Młoda Rzeźba, Plac Nowy Targ, Wrocław.
2018: Survival 16. Przegląd Sztuki, Kapitał, Pałac Wallenberg – Pachałych, Wrocław.
2018: Zrąb – Ogólnopolska Wystawa Rzeźby, Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki, Wałbrzych.
2018: Rytuał Casus Belli Edycja XV, Czasoprzestrzeń, Wrocław.
2018: Przerost Formy, Galeria Sztuki Współczesnej, Ostrów Wielkopolski.
2018: Biennale małej formy rzeźbiarskiej, Galeria Casa Matei, Cluj Napoca, Rumunia.
2017: 24h Brl/Wro, Krupa Gallery, Wrocław.
2017: Było, jest i będzie, Pałac w Morawie.
2017: Błędne koło w ramach festiwalu Podwodny Wrocław, Centrum Kultury Browar Mieszczański, Wrocław.
2017: Spotkanie, Centrum Promocji Mody, Łódz.
2017: Ciała powszednie, Galeria Socato, Wrocław.
2017: Żeliwne opowieści, GaleriaMD_S, Wrocław.
2016: W formie, ASP, Wrocław.
2016: VI Przegląd Młodej Sztuki Świeża Krew, Galeria Socato, Wrocław.
2016: 70-lecie Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
2015: Brama, Galeria Ring.
2014: Znikaj, budynek byłego kościoła, Kłodzko.
2013: Międzynarodowe warsztaty odlewnicze, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.
2012: Parkowanie, wystawa poplenerowa, Park Miejski, Duszniki-Zdrój.
2012: ZłomART, wystawa poplenerowa, Rynek w Pleszewie.
2011: Wiadro, Włodkowica 11, Wrocław.
2011: Rewitalizacja umysłów w ramach Podwodny Wrocław, Galeria U, Wrocław.
2009: MakroArt, wystawa w przestrzeni miejskiej, Ateny, Grecja.