Born in 1989 in Lublin, Poland. Studies at the Faculty of Painting and Sculpture at the Academy of Fine Arts E. Geppert in Wrocław, completed with a sculpture diploma in 2014. He lives and works in Wrocław.

artist statement

My approach to art is based on symbols and cultural references, reasembled in our consciousness. Building a vision of a world often based on the philosophy of fatalism and at the same time balancing on the verge of perversity and irony, I look for new ways of communicating about the absurdities of the contemporary world. The search for dialectics between a person and the surrounding reality is very important to me, that is why I often reach for emotional and historical charges strongly embedded in culture.

selected solo exhibitions:

2022: Only flowers left alive, Gallery Exit, Wrocław.
2021: Let it burn, Center of Culture Browar Mieszczański, Wrocław.
2021: Let the world burn, Aneks GSW Gallery, Opole.
2020: I can see you, BWA Drewniana, Świdnik.
2018: In your bones with Atsushi Aizawa, Socato Gallery, Wrocław.
2018: Howl, Socato Gallery, Wrocław.
2017: Bolt, MD_S Gallery, Wrocław.

selected group exhibitions:

2022: Let it burn, Arttrakt Gallery, Wrocław.
2022: Burning Re-Collection, Gallery Industra, Brno, Czech Republic.
2022: Ukraine!, Gallery Exit, Wrocław.
2022: Iron: Translating Territories, Royal Scottish Academy, Edinburgh, Scotland.
2021: Mission Impossible, Gallery Geppart, Wrocław.
2021: It was, it is, it will be, in process, Behind the glass Gallery, Wrocław.
2021: Eco-Empathy, Browar Mieszczański, Wrocław.
2021: It was, it is, it will be, in process, Morawa palace.
2021: International Workshops of High Temperatures 2015-19, Hungarian Univerzity of Arts, Budapest, Hungary.
2021: Point of View, BOHCXY Art Gallery, Lutsk, Ukraine.
2021: Master5 Election, FX Gallery, Banska Bystrica, Slovakia
2021: Survival 19, Art Review, Pafawag, Wrocław.
2021: Work of fire, Neon Gallery, Wrocław.
2021: Proof of presence, Center of New Technologies, Silesian University of Technology, Gliwice
2021: Iron Tribe 2021, Burris Hall, New Mexico Highlands University, Las Vegas, New Mexico, USA.
2021: Master5, G18 Gallery, Zlin, Czech republic.
2021: New Marcet, Nowy Targ square, Wrocław.
2020: 2020 Situational Invitational, wciaa.org
2020: 3D Print Poland/Texas, Dishman Art Museum, Beaumont, USA.
2020: Od-do,Promocyjna Gallery, R Gallery, Kraków.
2019: Place of begining, Conductor of the Society for the Encouragement of Fine Arts, Częstochowa.
2019: It was, it is, it will be, lost art, Morawa palace.
2019: Scrap-Art, the market square in Pleszew.
2019: Arguments, Browar Mieszczański, Wrocław.
2019: Rytual edition XVI, Art Center Piekarnia, Wrocław.
2019: Arguments II, Podwodny Wrocław, Browar Mieszczański, Wrocław.
2018: In your bones with Atsushi Aizawa, Socato Gallery, Wrocław.
2018: Przekrój – Section, Galeria Casa Matei, Cluj – Napoca, Rumunia.
2018: It was, it is, it will be, vol. 2, Morawa palace.
2018: 01 Open Call, 01Gallery.pl
2018: Young Sculpture, Nowy Targ square, Wrocław.
2018: Survival 16. Art Review, Capital, Wallenberg – Pachały palace, Wrocław.
2018: Zrąb – Nationwide Sculpture Exhibition, Stara Kopalnia – Center of Science and Art, Wałbrzych.
2018: Rytual Casus Belli Edition XV, Czasoprzestrzeń, Wrocław.
2018: Form Overgrowth, Modern Art Gallery, Ostrów Wielkopolski.
2018: Small scale sculpture Biennial, Casa Matei Gallery, Cluj Napoca, Romania.
2017: 24h Brl/Wro, Krupa Gallery, Wrocław.
2017: It was, it is, it will be, Morawa palace.
2017: Avicious circle as part of the Underwater Wrocław festival, Cultural Center Browar Mieszczański, Wrocław.
2017: Meet, Fashion Promotion Center, Łódź.
2017: Daily bodies, Socato Gallery, Wrocław.
2017: Cast iron tales, MD_S Gallery, Wrocław.
2016: In the form of, Academy of Fine Arts, Wrocław.
2016: VI Fresh Blood Young Art Rewiev, Socato Gallery, Wrocław.
2016: 70th anniversary of the Academy of Fine Arts in Wrocław.
2015: Gate, Ring Gallery.
2014: Disappear, former church building, Kłodzko.
2013: International foundry workshops, Akademy of Fine Arts, Gdańsk.
2012: Parkowanie, post-plein-air exhibition, City Park, Duszniki-Zdrój.
2012: Scrap-Art, post-plein-air exhibition, market square in Pleszew.
2011: Bucket, Włodkowica 11, Wrocław.
2011: Revitalization of minds as part of Underwater Wrocław, U Gallery, Wrocław.
2009: MakroArt,exhibition in the city space, Athens, Greece.

Urodzony w 1989 roku w Lublinie. Studia na wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, na kierunku Rzeźba, ukończone dyplomem w 2014 roku. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

artist statement

Swoje działania opieram głównie na bazie podstawowych symboli i odwołań kulturowych, czytelnych w naszej świadomości. Budując wizję świata często opartego o filozofię fatalizmu a jednocześnie balansując na granicy przewrotności i ironii poszukuję nowych sposobów opowiadania o absurdach świata współczesnego. Bardzo ważne są dla mnie poszukiwania dialektyki pomiędzy człowiekiem, a otaczającą go rzeczywistością, dlatego często sięgam po silnie osadzone w kulturze ładunki emocjonalne i historyczne.

wybrane wystawy indywidualne:

2022: Tylko kwiaty przeżyją, Galeria Exit, Wrocław.
2021: Niech płonie, Centrum Kultury Browar Mieszczański, Wrocław.
2021: Let the world burn, Galeria Aneks GSW, Opole.
2020: I can see you, BWA Drewniana, Świdnik.
2018: In your bones z Atsushi Aizawa, Galeria Socato, Wrocław.
2018: Skowyt, Galeria Socato, Wrocław.
2017: Sworzeń, Galeria Sztuki Współczesnej MD_S, Wrocław.

wybrane wystawy zbiorowe:

2022: Let it burn, Galeria Arttrakt, Wrocław.
2022: Burning Re-Collection, Galeria Industra, Brno, Czechy.
2022: Ukraina!, Galeria Exit, Wrocław.
2022: Iron: Translating Territories, Royal Scottish Academy, Edynburg, Szkocja.
2021: Mission Impossible, Galeria Geppart, Wrocław.
2021: Było, jest I będzie. Sympozjum Sztuki / w procesie, Galeria za Szkłem, Wrocław.
2021: Eko-Empatia, Browar Mieszczański, Wrocław.
2021: Było, jest I będzie. Sympozjum Sztuki / w procesie, Pałac Morawa, Morawa.
2021: International Workshops of High Temperatures 2015-19, Hungarian Univerzity of Arts, Budapeszt, Węgry.
2021: Punkt widzenia, Galeria Sztuki BOHCXY, Łuck, Ukraina.
2021: Master5 Election, Galeria FX, Banska Bystrica, Słowacja.
2021: Survival 19. Przegląd Sztuki, Pafawag, Wrocław.
2021: Dzieło ognia, Galeria Neon, Wrocław.
2021: Dowód obecności, Centrum Nowych Technologii, Politechnika Śląska, Gliwice.
2021: Iron Tribe 2021, Burris Hall, New Mexico Highlands University, Las Vegas, Nowy Meksyk, USA.
2021: Master5, Galeria G18, Zlin, Czechy.
2021: Nowy Targ, plac Nowy Targ, Wrocław.
2020: 2020 Situational Invitational, wciaa.org
2020: 3D Print Poland/Texas, Dishman Art Museum, Beaumont, USA.
2020: Od-do, Galeria Promocyjna, Galeria R, Kraków.
2019: Miejsce początku, Konduktorownia Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Częstochowa.
2019: Było, jest i będzie. Zaginiona sztuka, pałac w Morawie.
2019: Złom-Art, rynek w Pleszewie.
2019: Argumenty, Browar Mieszczański, Wrocław.
2019: Rytuał edycja XVI, Centrum Sztuki Piekarnia, Wrocław.
2019: Argumenty II, Podwodny Wrocław, Browar Mieszczański, Wrocław.
2018: In your bones zAtsushi Aizawa, Galeria Socato, Wrocław.
2018: Przekrój – Section, Galeria Casa Matei, Cluj – Napoca, Rumunia.
2018: Było, jest i będzie vol. 2, Pałac w Morawie.
2018: 01 Open Call, 01Gallery.pl
2018: Młoda Rzeźba, Plac Nowy Targ, Wrocław.
2018: Survival 16. Przegląd Sztuki, Kapitał, Pałac Wallenberg – Pachałych, Wrocław.
2018: Zrąb – Ogólnopolska Wystawa Rzeźby, Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki, Wałbrzych.
2018: Rytuał Casus Belli Edycja XV, Czasoprzestrzeń, Wrocław.
2018: Przerost Formy, Galeria Sztuki Współczesnej, Ostrów Wielkopolski.
2018: Biennale małej formy rzeźbiarskiej, Galeria Casa Matei, Cluj Napoca, Rumunia.
2017: 24h Brl/Wro, Krupa Gallery, Wrocław.
2017: Było, jest i będzie, Pałac w Morawie.
2017: Błędne koło w ramach festiwalu Podwodny Wrocław, Centrum Kultury Browar Mieszczański, Wrocław.
2017: Spotkanie, Centrum Promocji Mody, Łódz.
2017: Ciała powszednie, Galeria Socato, Wrocław.
2017: Żeliwne opowieści, GaleriaMD_S, Wrocław.
2016: W formie, ASP, Wrocław.
2016: VI Przegląd Młodej Sztuki Świeża Krew, Galeria Socato, Wrocław.
2016: 70-lecie Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
2015: Brama, Galeria Ring.
2014: Znikaj, budynek byłego kościoła, Kłodzko.
2013: Międzynarodowe warsztaty odlewnicze, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.
2012: Parkowanie, wystawa poplenerowa, Park Miejski, Duszniki-Zdrój.
2012: ZłomART, wystawa poplenerowa, Rynek w Pleszewie.
2011: Wiadro, Włodkowica 11, Wrocław.
2011: Rewitalizacja umysłów w ramach Podwodny Wrocław, Galeria U, Wrocław.
2009: MakroArt, wystawa w przestrzeni miejskiej, Ateny, Grecja.