Swing (detail), cast iron, steel, led lights, 2021
Huśtawka (detal), żeliwo, stal, światła led, 2021

The world is a great playground and life is just a game of life? Given the events of recent years, the global crisis and the climate catastrophe, we are clearly losing the game. Do we only have fun in the burning playground?
Thanks to the use of imitation flames, the tire “burns” slightly swinging on the structure. The work is supposed to give the illusion of danger, the possibility of poisoning with toxic smoke, which should come out as a result of burning rubber, and at the same time contrast with the form intended for recreation and fun for children. I purposely used a car tire instead of a board or a chair. A burning tire is a symbol of coups and social protests, which we have witnessed in increasing numbers in recent years.

Świat to wielki plac zabaw, a życie to tylko gra w życie? Biorąc pod uwagę wydarzenia ostatnich lat, globalny kryzys i katastrofę klimatyczną, wyraźnie przegrywamy. Czy pozostaje nam jedynie zabawa na płonącym placu zabaw?
Dzięki zastosowaniu imitacji płomieni opona „płonie” lekko kołysząc się po konstrukcji. Praca ma dawać iluzję niebezpieczeństwa, możliwości zatrucia się toksycznym dymem, który powinien wydobywać się w wyniku palenia gumy, a jednocześnie kontrastować z formą przeznaczoną do rekreacji i zabawy dla dzieci. Celowo użyłem opony samochodowej zamiast deski lub krzesła. Płonąca opona to symbol przewrotów i protestów społecznych, których w ostatnich latach obserwujemy coraz liczniej.

Foto: Julie Howden

Swing, cast iron, steel, led lights, 268 x 135.5 x 116.5 cm, 2021
View of the exhibition, Iron. Translating Territories, Royal Scottish Academy, Edinburgh, Scotland.
Huśtawka (detal), żeliwo, stal, światła led, 268 x 135.5 x 116.5 cm, 2021
Widok wystawy, Iron: Translating Territories, Royal Scottish Academy, Edynburg, Szkocja.