Tree, iron, steel, h: 202 cm, 2017
Drzewo, żeliwo, stal, wys. 202 cm, 2017

Howl

The exhibition ponders to the still unsolved question: who are we? A miracle of nature, the divine “chosen nation”, ingenious humanists or just one of the many species of fauna, a “pile of meat”, dangerous predators following their instincts and uncontrolable reflexes? Is everything what we do just a way of fulfillment of our own appetites? Aren’t humans only dispate them from animals species only in what can be called a nonsensical violence and greed? After all, the rules of life and death applying to every single inhabitant of our Earth, are equally binding for ourselves…

/

Skowyt

Wystawa jest próbą odpowiedzi na wciąż stawiane sobie pytanie: Kim jesteśmy? Cudem natury, boskim „narodem wybranym”, genialnymi humanistami czy jednym z wielu gatunków fauny, „kupą mięsa”, groźnymi drapieżnikami kierującymi się instynktami, odruchami? Czy wszystko to, co robimy, podyktowane jest jedynie chęcią zaspokojenia swoich żądz? Czyż człowiek na tle innych gatunków zwierząt nie wyróżnia się bezsensowną agresją i chciwością? A przecież obowiązują nas te same prawa wobec życia i śmierci, co wszystkich innych mieszkańców Ziemi…

foto: Klaudia Kaczmarek

Flowerstand, aluminum, wood, 2017
Kwietnik, aluminium drewno, 2017

Cherry, cast iron, bronze, copper, 68 x 27 x 27cm, 2018
Wisienka, żeliwo, brąz, miedź, 68 x 27 x 27 cm, 2018

Doryforos, painted iron, 73 x 25 x 25 cm, 2017
Doryforos, żeliwo, farba, 73 x 25 x 25 cm, 2017

Mask, iron, slagmetal, 25 x 16 x 9 cm, 2017
Maska, żeliwo, szlagmetal, 25 x 16 x 9 cm, 2017

Still life with pigeons, bronze, iron, 7 x 27 x 27 cm, 2018
Martwa natura z gołębiami, brąz, żeliwo, 7 x 27 x 27 cm, 2018

Willow wreath, copper, bronze, 2017
Wieniec wierzbowy, miedź, brąz, 2017

My, painted aluminum, bronze, 2018
Moje, aluminium, farba akrylowa, brąz, 2018

Charms, marble, brass, 20 x 35 x 5 cm, 2016
Amulety, marmur, mosiądz, 20 x 35 x 5 cm, 2016