I will help you winter, 2022.
Pomogę ci zimo, 2022.

I will help you winter is a grotesque attempt to save the world and the climate. I set myself an impossible task, doomed to failure in advance. The vision of absurd action in the face of a catastrophe shows man’s inertia and lack of agency. It’s a pessimistic delving into “climate depression” in an atmosphere of memes and tiktok videos. The work is an attempt to settle accounts with the growing state of anxiety, fear, disinformation caused by the current situation in the world. We’ve been hearing about the coming apocalypse for a long time. We live in a destabilized world; climate catastrophe, Covid­19 pandemic, economic crisis, war, growing internal ideological divisions. All this only confirms us that the end of the world is already happening, and it has not yet started for good. We’re tired of it, we’re bored already. You can get used to anything and adapt. We make irrational attempts to save a hopeless situation, often pretending to have a great time doing it.

/

Pomogę Ci zimo to groteskowa próba ratowania świata i klimatu. Stawiam sobie zadanie niewykonalne, z góry skazane na porażkę. Wizja absurdalnego działania w obliczu katastrofy ukazuje bezwład i brak sprawczości człowieka. To pesymistyczne zagłębianie się w „depresji klimatycznej” w atmosferze memów i filmików z tiktoka. Praca jest próbą rozliczenia się z narastającym stanem niepokoju, strachu, dezinformacji, spowodowanym obecną sytuacją na świecie. Od dawna słyszymy o nadchodzącej apokalipsie. Żyjemy w zdestabilizowanym świecie; katastrofa klimatyczna, pandemia Covid­ 19, kryzys ekonomiczny, wojna, coraz większe wewnętrzne podziały ideologiczne. To wszystko tylko utwierdza nas, że koniec świata już się dzieje, a jeszcze się na dobre nie rozkręcił. Już jesteśmy tym zmęczeni, już nam się nudzi. Do wszystkiego można się przyzwyczaić, przystosować. Podejmujemy irracjonalne próby ratowania beznadziejnej sytuacji, często udając, że świetnie się przy tym bawimy.