NASZA, cardboard, steel, plastic, paint, 710 x 120 x 50 cm, 2021.
Survival 19. Art Review / You ain’t going nowhere, Pafawag, Wrocław, Poland.

NASZA, karton, stal, plastik, farba, 710 x 120 x 50 cm, 2021
Survival 19. Przegląd Sztuki / Nigdzie stąd nie pojedziecie, Pafawag, Wrocław.

NASZA is the Polish National Space Agency. NASZA means ours. Poland, being a global empire, is first to conquer the universe in order to propagate the only proper Polish National Ideology and its values. The technological race, aimed at conquering space and proving the power of the State, continues. The NASZA project is a parody of far-right politics and nationalist parochialism. Referring to the phrase „cardboard state”, the artist made a cardboard model of space rocket – a copy of the American SLS rocket – bearing the Nasza logo, which very much resembles the famous sign of NASA, America’s space agency. The space flight organised by the Polish government is a satire on the restrictions of movement caused by the epidemic. At the same time, it mocks a narrative according to which Poland is becoming a world power thanks to the peculiar mixture of its extraordinary history, unique national characteristics and the power of the current political leaders.

/

NASZA to Polska Narodowa Agencja Kosmiczna. Polska, będąc światowym imperium, jako pierwsza zamierza podbić wszechświat, aby propagować w nim jedynie słuszną Polską Narodowościową ideologię wraz z jej wartościami. Wyścig technologiczny, mający na celu podbój kosmosu i zaznaczenie potęgi Państwa, trwa. Projekt „NASZA” jest parodią skrajnie prawicowej polityki oraz nacjonalistycznej w duchu zaściankowości. W nawiązaniu do hasła „państwa z kartonu” artysta zrealizował kartonowy model rakiety kosmicznej będący kopią amerykańskiej rakiety SLS, oznaczony logo NASZA – do złudzenia przypominającym słynny znak Amerykańskiej Agencji Kosmicznej NASA. Zorganizowany przez Polski Rząd lot w kosmos jest także satyrą na politykę ograniczeń w przemieszczaniu się spowodowaną stanem epidemicznym, przy prowadzonej jednocześnie narracji, w której Polska, w wyniku swej niebywałej historii, a także dzięki wyjątkowym cechom narodowym i obecnej silnej władzy politycznej, staje się w oczach niektórych światowym mocarstwem.