You have a great future ahead of you, print on banner, view of the work at the Survival Art Review exhibition, “Erzac”, Popowice Tram Depot, Wrocław, 2023
Masz widoki na wspaniałą przyszłość, wydruk na banerze, widok pracy na wystawie Przegląd Sztuki Survival, “Erzac”, Zajezdnia Popowice, Wrocław, 2023

Paweł Czekański’s work is stylistically reminiscent of brochures and posters advertising all sorts of religious organizations, spiritual guides or coaches – i.e. providers of a promise of spiritual cleansing and rejuvenation. The neoliberal idea of the individual responsibility for one’s own destiny, and even more so for life’s success, has long since been discredited. However, its echoes still reverberate and affect us, perhaps most directly in post-transformation Central and Eastern Europe. This part of the continent, an ersatz of the capitalist West, seems be doomed to endless trying to rise to an unsurpassed benchmark. At times of crisis, we are increasingly flooded by pseudo-spiritual content – after all, this is when the trade in promises of solace and a better future becomes most lucrative.

/

Praca Pawła Czekańskiego stylistyką odwołuje się do broszur i plakatów reklamujących różnego rodzaju organizacje religijne, przewodników duchowych, czy też coach’ów – a więc dostarczycieli oferty na duchowe oczyszczenia i ogólna odnowę. Mimo że neoliberalna idea całkowitej odpowiedzialności jednostki za swój własny los, a tym bardziej za życiowy sukces, już dawno się skompromitowała, jej echa wciąż rezonują i oddziałują – być może w postransformacyjnej Europie Środkowo-Wschodniej, tym erzacu kapitalistycznego Zachodu skazanym na niekończące się doszlusowywanie do niedoścignionego wzorca, bardziej niż gdziekolwiek. W dobie kryzysów jesteśmy atakowani pseudoduchowymi treściami ze zwiększoną częstotliwością – wszak to wtedy handel obietnicami ukojenia i lepszej przyszłości staje się najbardziej intratny.

Tekst: Michał Bieniek

photo by Małgorzata Kujda

This artwork has been commissioned for 21st Survival Art Review by the ArtTransparent foundation

/

autorka zdjęcia: Małgorzata Kujda

Praca artystyczna powstała na zamówienie i ze środków fundacji Art Transparent w ramach 21. Przeglądu Sztuki Survival