Let the world burn, solo show, Gallery Aneks GSW, Opole.

Let the world burn, wystawa indywidualna, Galeri Aneks GSW, Opole.

One of the significant contemporary problems that affect the present and future reality is the climate catastrophe. We do not admit facts or we displace the awareness of the problem. Fear of change can be paralyzing. It fits into our perspective of the world, influences our sense of agency, or the lack of it.
In the era of these changes, as well as social unrest related to the crisis, as well as the struggle for non-renewable natural resources, questions in the field of existential philosophy are revived. Questions about the individual existence of man, his place and role in the world.

/

Jednym z istotnych współczesnych problemów, które mają wpływ na obecną i przyszłą rzeczywistość jest katastrofa klimatyczna. Nie dopuszczamy do siebie faktów lub wypieramy świadomość istnienia problemu. Lęk przed zmianami może być paraliżujący. Wpisuje się w naszą perspektywę świata, wpływa na nasze poczucie sprawstwa, lub jego brak.
W dobie tych zmian, a ponadto niepokojów społecznych związanych z kryzysem, jak i walki o nieodnawialne surowce naturalne, odradzają się pytania z dziedziny filozofii egzystencjalnej. Pytania o indywidualną egzystencję człowieka, jego miejsce i rolę w świecie.

Foto: Maciej Węgrzyn

Panorama, digital print, 300 x 150 cm, 2020

Panorama, druk cyfrowy, 300 x 150 cm, 2020

Kamasutra, patinated bronze, ~15 cm tall, 2020

Kamasutra, brąz patynowany, ~15 cm wysokości, 2020