Constellation FY, photography, 200 x 80 cm, view of the work at the World of Play exhibition, BWA Wrocław Główny, 2023
Konstelacja FY, fotografia, 200 x 80 cm, widok pracy na wystawie Świat Zabaw, BWA Wrocław Główny, 2023

It is an ironic answer to the search for answers to the existential questions that bother us in the “heavens”. It’s hypothetically, a newly discovered star constellation, perhaps the response of a divine entity or the intervention of alien life forms. The most important thing, however, is the message it carries. Seeing the stars forming the word “Fuck You”, we lose hope, we are forced to look for a solution on our own, we are alone, on our own. The time has come for us to start acting rationally, regardless of others. Nobody can solve our problems for us.

/

Jest to ironiczna odpowiedź na poszukiwania odpowiedzi na nurtujące nas pytania egzystencjalne w „niebiosach”. To hipotetycznie, nowo odkryta konstelacja gwiezdna, być może odpowiedź boskiego bytu lub interwencja obcych form życia. Najważniejsze jest jednak przesłanie, jakie za sobą niesie. Widząc gwiazdy układające się w napis „Fuck You”, tracimy nadzieję, jesteśmy zmuszeni szukać rozwiązania na własną rękę, jesteśmy sami, zdani tylko na siebie. Nadszedł czas, abyśmy zaczęli działać racjonalnie, nie oglądając się na innych. Nikt za nas nie rozwiąże naszych problemów.