Who does it bother? acrylic on board, 2021
Art Symposium There was, is and will be, Morawa Palace.

Komu to przeszkadza? akryl na desce, 2021
Sympozjum Sztuki Było jest i będzie, Pałac Morawa.

Online emoji of a man and a woman shrugging. In a given situation, emojis burn while standing on the balcony of the palace tower in a gesture of shrugging their shoulders. Who cares if a tower, a palace, a house, or the whole world is on fire and there’s no escaping it? Everyone’s got used to it by now?

/

Internetowe emoji przedstawiające wzruszającego ramionami mężczyznę i kobietę. W danej sytuacji emoji płoną, stojąc na balkonie pałacowej wieży w geście wzruszania ramionami. Kogo obchodzi, że wieża , pałac, dom czy cały świat płoną i nie ma przed tym żadnej ucieczki? Wszyscy już się chyba do tego przyzwyczaili?

Foto: Edgar De Poray