Food is not a play

Eating and satisfying hunger is one of the strongest human instincts. By playing with food, sometimes profaning and iconoclasting this most important aspect of survival, I am trying to signal the essence of the problem of modern hunger with the simultaneous overproduction and waste of food on a massive scale.

/

Jedzenie to nie zabawa

Jedzenie i zaspokajanie głodu, jest jednym z najmocniejszych instynktów kierujących człowiekiem. Poprzez zabawę jedzeniem, czasem profanację i obrazoburstwo tego najważniejszego aspektu przetrwania próbuję zasygnalizować istotę problemu współczesnego głodu przy jednoczesnej nadprodukcji i marnowaniu żywności na masową skalę..

Free range eggs, painted iron, 62 x 20 x 20 cm, 2020
Z wolnego wybiegu, żeliwo, farba akrylowa, 62 x 20 x 20 cm, 2020

Happy Birthday, photography, 2021
Happy Birthday, fotografia, 2021

Still life, photography, 2020
Martwa natura, fotografia, 2020

Breakfast, painted iron, 2020
Śniadanie, żeliwo, farba akrylowa, 2020

Fish – Fish, painted iron, 5 x 26 x 14 cm, 2019
Ryba – Ryba, żeliwo, farba akrylowa, 5 x 25 x 14 cm, 2019

Drawings on bread, iron, 1 x 13 x 7 cm, 2018
Rysunki na chlebie, żeliwo, 1 x 13 x 7 cm, 2018

The Greate Pyramid, bronze, 24 x 18 x 9 cm, 2018
Wielka Piramida, brąz, 24 x 18 x 9 cm, 2018

Bird house, painted aluminum, steel, 46 x 74 x 52 cm, 2018
Domek dla ptaków, aluminium, farba akrylowa, stal, 46 x 74 x 52 cm, 2018