Carpet, exhibition view, Survival art review, Wallenberg – Pachaly palace, Wrocław, 2018
Dywan, widok wystawy, przegląd sztuki Survival, pałac Wallenberg – Pachały, Wrocław, 2019

Hunting trophies and magnificent Turkish carpets used to be de rigueur elements of interior decor of aristocratic residencies. They were attributes of wealth and luxury, demonstrating that the head of the family was a powerful, courageous and resourcefulman.

“Paweł Czekański combines the two elements – the wild boar’s hide has been shaven to display a Turkish ornament. The carpet now decorates the former drawing room in the Wallenberg-Pachaly palace, where time was spent with guests.”

/

Trofea myśliwskie i zdobne dywany tureckie były niegdyś obowiązkowym elementem wystroju wnętrz rezydencji mieszkalnych należących do arystokracji. Były atrybutem bogactwa i luksusu. Stanowiły pokaz siły, odwagi i zaradności życiowej pana domu.

Paweł Czekański łączy obydwa elementy – na grzbiecie skóry dzika zostaje wygolony ornament w stylu tureckim. Tak powstały dywan zdobi jedną z sal pałacu Wallenberg – Pachałych, niegdyś tzw. Bawialnie, w której spędzano czas i podejmowano gości.

foto: Małgorzata Kujda

Carpet, painted aluminum, 96 x 140 x 5 cm, 2018
Dywan, aluminium, farba olejna, 96 x 140 x 5 cm, 2018