Dance macabre, steel, oil-phthalic paint, 210 x 300 x 80 cm, 2022
Dance macabre, stal, farba olejno-ftalowa, 210 x 300 x 80 cm, 2022

Dance Macabre is a sculpture depicting oversized plastic drinking straws dancing the dance of death. The work was made of steel pipes, painted, imitating classic drinking straws in various colors.
On July 1, 2021, a ban on the sale of plastic straws and cutlery and certain single-use products made of plastic was introduced throughout the European Union. Therefore, the introduction of an EU ban on their trade is not surprising. However, despite the validity of this type of regulation, more systemic actions are necessary, aimed at the governments of great powers and huge corporations, the largest polluters of the planet. Without them, stopping using artificial straws is just a drop in the ocean of needs. The plastic straw has become a symbol of the pollution of the planet. Each of us has seen a sea turtle with a tube sticking out of its nose on a street banner. It has also become a symbol of insufficient systemic changes, despite the increased environmental awareness of the society. In addition, I used the procedure of anthropomorphic representation, personification, it is a representation in the human form of deities, natural phenomena, abstract concepts, in this case a motif – a symbol. The dance of death, imitated by personified straws, takes place over our bodies that have been buried under tons of plastic.

/

Dance Macabre to rzeźba przedstawiająca przeskalowane plastikowe słomki do napojów, tańczące taniec śmierci. Praca została wykonana ze stalowych rur, pomalowana, imitując klasyczne słomki do napojów w różnych kolorach.
1 lipca 2021 roku w całej Unii Europejskiej wprowadzono zakaz sprzedaży plastikowych słomek i sztućców oraz niektórych produktów jednorazowego użytku wykonanych z tworzywa sztucznego. Nie dziwi więc wprowadzenie unijnego zakazu ich handlu. Jednakże, mimo słuszności tego typu regulacji, niezbędne są działania bardziej systemowe, skierowane w rządy wielkich mocarstw i ogromnych korporacji, największych trucicieli planety. Bez nich, zaprzestanie używania sztucznych słomek jest tylko kroplą w morzu potrzeb. Plastikowa słomka stała się wręcz symbolem zanieczyszczenia planety. Każdy z nas widział na ulicznym banerze morskiego żółwia z wystającą z nosa rurką. Stała się ona, również symbolem niewystarczających zmian systemowych, mimo zwiększenia świadomości ekologicznej społeczeństwa. Dodatkowo zastosowałem zabieg przedstawienia antropomorficznego, personifikacji, jest to przedstawienie pod postacią ludzką bóstw, zjawisk przyrody, pojęć abstrakcyjnych, w tym przypadku motywu – symbolu. Taniec śmierci, który imitują personifikowane słomki, odbywa się więc nad naszymi ciałami, które zostały pogrzebane pod tonami plastiku.