It was, it is, it will be

In August 2017, in Rogoźnica near Strzegom, human remains from the Second World War were found, 72 years after the war ended. In the same village Strzegom granite is being extracted. The work is an attempt to address the difficult past of the region

/

Było, jest i będzie

W sierpniu 2017 roku, w Rogoźnicy k. Strzegomia odnaleziono ludzkie szczątki z okresu II wojny światowej, 72 lata od jej zakończenia. W tej samej miejscowości wydobywa się granit strzegomski. Praca jest próbą nawiązania do trudnej przeszłości regionu.

foto: Alicja Kielan

It was, it is, it will be, granite, 2017, Art Symposium, Morawa Palace
Było, jest i będzie, granit, Sympozjum Sztuki, Pałac w Morawie.