Beautiful times, 3d print, paint, digital print, 2020
Piękne czasy, druk 3d, akryl, druk cyfrowy, 2020

Is it true that „beautiful times” have come again? The beautiful times when Poland was a political and military power, Europe’s last bastion and hope, when national heroes used their famous weapon, i.e. the Polish noble sable, in their fight with the enemy. Can anyone today print their sable and, like the literary figure Pan Wołodyjowski, fight with the enemy of their homeland?

/

Czy to prawda, że ponownie nastały „piękne czasy”? Piękne czasy, kiedy Polska była polityczną i militarną potęgą, ostatnim bastionem Europy; kiedy narodowi bohaterowie walczyli z wrogiem swoim słynnym orężem – polską, szlachecką szablą. Czy w dzisiejszych czasach każdy może wydrukować swoją szablę i walczyć z wrogiem ojczyzny, niczym literacki Pan Wołodyjowski?

foto: Alicja Kielan

Still from the film Pan Wołodyjowski directed by Jerzy Hoffman.
Kadr z filmu Pan Wołodyjowski reż. Jerzy Hoffman.