43′‘, exhibition view, art symposium, Morawa palace, 2019
43”, widok wystawy, sympozjum sztuki, pałac w Morawie, 2019

43 ”is the actual dimension of the work, in accordance to the market standard. The TV set was made of granite plate and steel. In using of the color and the natural pattern of the stone as prolonging noise in the TV set, I refer to the relationship and influence of technology on nature. Through this comotation, I am seeking to determin an approach whever technology become a main source of evil and cathastrophy of global disaster.

/

43” to rzeczywisty wymiar pracy mający odniesienie w rynkowym standardzie. Telewizor został wykonany z granitowej płyty i stali. Dzięki wykorzystaniu barwy i naturalnego rysunku kamienia sugerującego szum w telewizorze rozważam wpływy i związki technologii na naturę

43”, granite, steel, 60 x 98 x 25 cm, 2019
43”, granit, stal, 60 x 98 x 25 cm, 2019