The work Panorama, in which I refer to the classic form of landscape, reveals its simplicity and typical polish type of ploughed fields, with not a single tree visible, contrasting with the humorous, even comic symbol of a burning smile. Fear of the endingwhile the flames diminishing fire become just a pretty sight with an interesting or even amusing theme.

/

W pracy Panorama odwołuję się do klasycznej formy pejzażu, tutaj ubogiego i oszczędnego w środkach. Polski krajobraz zaoranych pól, na których nie widać nawet jednego drzewa kontrastuje z humorystycznym, wręcz komicznym symbolem płonącego uśmiechu. Strach przed końcem, ogień i pożoga stają się jedynie ładnym widokiem z ciekawym czy nawet zabawnym motywem.

Panorama, photography, 2020
Panorama, fotografia, 2020