Kamasutra, patinated bronze, 16 x 190 x 45 cm, 2020
Kamasutra, brąz, patyna, 16 x 190 x 45 cm, 2020

Kamasutra inspired by man’s basic instincts, it is a set of twelve different sex scenes featuring figures made of grain ears and cast in bronze. While predicting the upcoming food crisis, I contemplate on presenting an alternative vision of food reproduction.

/

Kamasutra, która powstała w oparciu o podstawowe instynkty. Jest to zestaw dwunastu różnych scen seksu przedstawiających figury wykonane z kłosów zboża i odlanych w brązie. Przepowiadając nadchodzący kryzys żywnościowy, prezentuję alternatywną wizję rozmnażania żywności.